GAMIFICATION, VÆXT MOSJØEN

Bli med og lær mer om en svært voksende næring globalt, nemlig gaming!Vi får besøk av Kim Erik Aanes fra HelgeLan AS. Han skal fortelle oss om gaming som E-sport og som næring.Hva er det næringslivet trenger fra gamere?
Hvordan kan næringslivet benytte kunnskapen og egenskapene som gamere har opparbeidet seg?Dette er et spennende tema som vi skal snakke mer om under Gamification på Væxt Mosjøen 23. Oktober.

Don’t Stop Here

More To Explore